Fy Nghartref

Fy Nghartref

Mae Cartrefi Conwy yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i gynnal eich tenantiaeth a gofalu am eich cartref. Defnyddiwch y dolenni isod (neu ar y chwith), i gael gwybod mwy:

Atgyweirio a chynnal a chadw

Mae’r rhan hon o’r wefan yn nodi’r holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen er mwyn cadw’ch cartref yn y cyflwr gorau.

Diogelwch yn eich cartref

Mae’r rhan hon o’r wefan yn nodi rhywfaint o wybodaeth allweddol i chi, er mwyn eich cadw’n ddiogel yn eich cartref.

Trosglwyddiadau a chyfnewidiadau

Darganfyddwch bopeth rydych angen ei wybod am gyfnewid eich cartref yma.

Byw yn annibynnol

Mae gennym dîm o Gydlynwyr Byw’n Annibynnol rhagorol a all eich helpu i fyw yn annibynnol. Cewch wybod mwy yma

Anifeiliaid anwes ac anifeiliaid

Darganfyddwch bopeth rydych angen ei wybod am gadw anifail anwes yn eich cartref yma.

Rhentu garej

Os ydych yn chwilio am ofod storio yn Sir Conwy, dewch i wybod mwy am ein garejis sydd i’w rhentu.

Partneriaid Cartref

Mae ein Partneriaid Cartref yn ymweld â’n holl denantiaid yn ystod eu harchwiliadau nwy. Cewch wybod mwy yma.

Addasiadau

Edrychwch ar lle gewch wybodaeth, cyngor ac atgyfeiriad ar gyfer gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy.

Last modified on Medi 14th, 2020 at 4:17 pm