Anifeiliaid anwes

Anifeiliaid anwes

Mae’n rhaid i chi gael caniatâd gan Cartrefi Conwy i gadw anifail anwes yn eich cartref.

I wneud cais i gadw anifail anwes, lawr lwythwch ein ffurflen gais i gadw anifail anwes neu cysylltwch â ni

Sawl anifail anwes gewch chi eu cadw?

  • 2 gi neu 2 gath ym mhob tŷ
  • Dim mwy nag 1 ci neu 1 gath mewn fflat

Byddwn yn ystyried y canlynol pan fyddwn yn derbyn cais:

  • P’un a oes gan fflat ei fynedfa ei hun a mynediad at ardal allanol
  • Maint yr ardd
  • Rhywogaeth, maint a nifer yr anifeiliaid anwes
  • Cefndir y tenant o gadw anifail anwes
  • Y math o gartref y mae’r tenant yn byw ynddo

 

Last modified on Chwefror 19th, 2020 at 3:28 pm