Fy rhent

Fy rhent

FE DDEWCH CHI O HYD I BOPETH Y BYDD ARNOCH ANGEN EI WYBOD AM EICH RHENT AR Y TUDALENNAU HYN, O SUT I DALU’CH RHENT I EGLURHAD O’CH CYFRIFLENNI RHENT.

Os ydych chi’n cael trafferth talu eich rhent, mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cysylltu â ni ar unwaith.  Rydym yma i’ch helpu a byddwn yn asesu’r sefyllfa ac yn rhoi cymorth a chyngor i chi.  Rydym eisiau gweithio gyda chi i’ch atal rhag mynd i ôl-ddyledion.

Wyddech chi y gallwch chi dalu’ch rhent ar lein drwy wefan Cartrefi ‘my cartrefi?

 

Sut i dalu'ch rhent

Mae yna nifer o ffyrdd hawdd a chyflym i chi dalu’ch rhent gyda Cartrefi Conwy. Cewch wybod mwy yma.

Cael trafferth talu’ch rhent?

Dysgwch sut y gall Cartrefi Conwy eich helpu os ydych chi’n cael trafferth talu’ch rhent.

Egluro eich rhent

Dysgwch bopeth rydych chi angen ei wybod am eich rhent yma.

Last modified on Ebrill 7th, 2021 at 3:52 pm