Talu Eich Rhent Ar-lein

Talu Eich Rhent Ar-lein

Mae talu eich rhent ar-lein yn hawdd trwy ein porth tenantiaid My Cartrefi.

 

I fynd i My Cartrefi cliciwch www.mycartrefi.org

 

Drwy ddefnyddio MyCartrefi gallwch:

  • Wneud Taliad
  • Rhoi gwybod am waith atgyweirio
  • Cysylltu â ni
  • Gweld eich taflen ddatgan
  • Diweddaru eich manylion cyswllt
  • Gwirio eich Balans

 

SUT I GOFRESTRU

 

CAM 1

Ewch i www.mycartrefi.org a nodwch eich cyfeirnod tenantiaeth, eich dyddiad geni a’ch cyfenw.

Er mwyn cofrestru bydd angen i chi roi rhif cyfeirnod eich tenantiaeth. Gellir dod o hyd i’r rhif hwn ar unrhyw lythyr mae Cartrefi Conwy yn ei anfon atoch.

CAM 2

Nodwch eich cyfeiriad e-bost ac yna crëwch enw defnyddiwr a chyfrinair y byddwch yn eu defnyddio er mwyn mewngofnodi yn y dyfodol.

CAM 3

Byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen er mwyn rhoi’ch cyfrif ar waith.

 

Galwch wylio tiwtorial pob cam ar sut i gofrestru yn y fideo isod:

 

MY CARTREFI : Register from Cartrefi Conwy on Vimeo.

 

Fel diolch am ddefnyddio MyCartrefi, bob mis y byddwch yn defnyddio ein gwasanaeth ar-lein, byddwn yn rhoi eich enw mewn raffl fawr lle bydd cyfle i chi ennill £200. Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth ar hwn ac ein Gwobrau Cartref eraill.

Last modified on Mehefin 24th, 2019 at 2:49 pm