Peter Lewis - Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp

Peter Lewis – Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp

Mae gan Peter dros 15 mlynedd o brofiad gweithio ar lefel y Bwrdd. Mae gan Peter brofiad o weithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus a bu’n aelod o fwrdd ym maes tai cymdeithasol am dros bedair blynedd.

Mae Peter yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Mae ei brif cyfrifoldebau gyda Cartrefi Conwy yn cynnwys cynllunio busnes, rheolaeth ariannol, llywodraethu, adnoddau dynol, yswiriant a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 3:04 pm