Elinor Corbett-Jones

Elinor Corbett-Jones

Penodwyd i: Bwrdd Creu Menter  

Mae Elinor yn weithiwr proffesiynol cyfreithiol gyda phrofiad o gynghori cleientiaid ar faterion cyfreithiol a rheoleiddio mewn nifer o ddiwydiannau.  Mae Elinor yn arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth, diogelu data ac mae’n fedrus yn cynghori cleientiaid ar strategaeth busnes yn ychwanegol at gydymffurfio rheoleiddiol. Ar ôl byw yng Nghaerdydd am nifer o flynyddoedd mae Elinor wedi symud yn ôl i Ogledd Cymru yn ddiweddar.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 2:57 pm