Pryderon a chwynion

Pryderon a chwynion

Weithiau mae pethau’n mynd o chwith, ac os yw hynny’n digwydd, rydym am i chi ddweud wrthym amdano fel y gallwn weithio gyda chi i’w roi’n iawn. Gallwn ddatrys y rhan fwyaf o bryderon a chwynion yn gyflym ac yn anffurfiol os byddwch yn cysylltu â ni i siarad amdano.

Gallwch ddarllen mwy am ein prosesau pryderon a chwynion yn ein taflen gwyno a’n Polisi, y gallwch chi eu lawrlwytho o’r dudalen hon.

Gallwch gysylltu â ni ynghylch cwyn ym mha bynnag ffordd bynnag y mae’n well gennych, gallwch ofyn am ffurflen Cwyn neu gallwch lenwi ein ffurflen ar-lein.

Gwneud cwyn:

Gallwch gwyno os:

  • Nid ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a ddarparwyd gennym
  • Rydych chi’n meddwl ein bod wedi gwneud rhywbeth o’i le neu eich bod wedi methu â gwneud rhywbeth yn anghywir
  • Rydych chi’n meddwl bod aelod o’n staff wedi eich trin yn wael neu’n annheg

Rydym am ddatrys cwynion cyn gynted ag y bo modd a gwneud y broses yn hawdd i chi. Byddwn yn gofyn i’r person sydd fel arfer yn gyfrifol am gyflwyno’r gwasanaeth i edrych i’r gŵyn a gofyn iddynt ddatrys y broblem.

Byddwn yn anelu at ddatrys eich cwyn ffurfiol o fewn 20 diwrnod gwaith, ond byddwn yn cysylltu â ni o fewn pum niwrnod gwaith i ddweud wrthych pwy sy’n edrych i mewn i’r gŵyn i chi.

 

Ffurflen Gwyno

Last modified on Medi 18th, 2018 at 2:39 pm