Achrediadau a Gwobrau

Achrediadau a Gwobrau

Pan ofynnwyd i ni pam ein bod yn treulio amser yn gwneud cais am wobrau ac yn dathlu ein llwyddiannau, rydym eisiau i’r rhai gorau ddod i weithio i Gartrefi Conwy er mwyn i’n cwsmeriaid gael y gwasanaeth gorau y gallwn fforddio ei ddarparu.  Rydym eisiau cydnabod perfformiad rhagorol a dangos pa mor falch yr ydym o’r gwaith y mae ein timau yn ei wneud.  Rydym hefyd yn gwybod yn y byd heriol sydd ohoni heddiw, ni ellir datrys problemau ein cwsmeriaid yn eu cymunedau drwy ymdrechion un sefydliad yn unig, dyna pam yr ydym eisiau i eraill ein gweld fel sefydliad gwych i ffurfio partneriaeth gyda nhw.

Mae’r broses wobrwyo yn ein cynorthwyo i arloesi, ennyn creadigrwydd a gwneud y mwyaf o’n hadnoddau.

Mae Cartrefi Conwy yn sefydliad sydd wedi ennill sawl gwobr.   Dyma rai o’n llwyddiannau…

WHA19-Winner-banner-600x200-1.jpg
2019 Gwobrau Tai Cymru - Datblygiad Bach y Flwyddyn - Llys Cynfran
WHA19-Winner-banner-600x200-1.jpg
2019 Gwobrau Tai Cymru - Ymgymerwr gyda Ffocws ar y Gymuned gyda Creu Menter
WHA19-Winner-banner-600x200-1.jpg
2019 Gwobrau Tai Cymru - Gwobr Creu Lleoedd Positif - Cynllyn Amgylcheddol Tre Cwm
employer_small-300x145-1.png
2019 Cyflogwr Hyderus Achrededig Anabledd
CSE_V_CMYK.jpg
2019 Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer
2019_Gold-Medal-Award.png
2019 Gwobr Aur ROSPA 8 blynedd yn olynol
green-flag-award-logo.jpg
2019 Gwobr fflag werdd - Tre Cwm, Parc Peulwys a Chester Avenue
Cipfa_corporate_cmyk.jpg
2019 CIPFA - Gwobr Grand Prix
Cipfa_corporate_cmyk.jpg
2019 CIPFA - Model Cyflenwi Gwasanaethau Amgen
2018-Best-Not-For-Profit-small-CMYK-144x144-1.jpg
Gwobr Times 100 Not for Profit Organisation (2016, 2017 and 2018)
Cipfa_corporate_cmyk.jpg
2018 CIPFA - Tîm Cyllid y Flwyddyn
SHIFT-2018-Silver.png
2018 SHIFT Gwobr Arian

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 11:05 am