Stryd Victoria, Rhyl

Mae Cartrefi Conwy yn gobeithio datblygu tai ar safle Ffordd Victoria, Rhyl.

Y bwriad yw darparu unedau tai fforddiadwy sydd wir ei angen ar gyfer pobl lleol.

Beth yw tai cymdeithasol?

Tai Cymdeithasol yw tai sydd wedi ei ddarparu gan Cyngorau Lleol ac Cymdeithasau Tai gyda cyfraddau sydd yn fforddiadwy i rai sydd a incwm isel. Mae cofrestru ar gyfer tai cymdeithasol yn dibynnu ar ymgeiswyr yn cyraedd ‘angen tai’

Sut i ymgeisio am dai cymdeithasol

Gallwch ymgeisio am dai cymdeithasol gan gwblhau ffurflen gais trwy Datrysiadau Tai Conwy.

Last modified on Ionawr 23rd, 2018 at 10:14 am