Datblygiadau Dyfodol

Mae gwaith adeiladu a gwella ar holl safleoedd adeiladu newydd Cartrefi Conwy a Creu Menter wedi dod i ben. Rydym nawr yn cau’r safleoedd yn ddiogel ac yn rhoi mesurau diogelwch ychwanegol ar waith.

Byddwn yn rhoi diweddariadau yma ar ein gwefan ac yn cysylltu â thenantiaid a thrigolion y mae angen i ni eu gwneud gyda mwy o fanylion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am unrhyw un o’n safleoedd gwaith datblygu neu wella, cysylltwch â ni.

Ffoniwch 0300 124 0040 neu e-bostiwch enquiries@cartreficonwy.org

Victoria Road, Rhyl

Amrywiaeth o fflatiau fforddiadwy 1 a 2 wely yn Rhyl

Sefton Road

Amrywiaeth o 8 o gartrefi 1 ystafell wely yn Hen Golwyn

Glanrafon

Planiau adnewyddio Glanrafon yn Llanrwst

8-10 Ffordd Bugail

2 fflat dwy ystafell ym Mae Colwyn

Last modified on Mawrth 30th, 2020 at 4:18 pm