Gwelliannau DIY

Gwelliannau DIY

Gwelliannau DIY

Dylai’r holl waith atgyweirio a wneir gael ei wneud gan bobl sydd wedi eu hawdurdodi i wneud hynny.

Os ydych am wneud newidiadau i’ch cartref, rhaid i chi roi gwybod i ni am eich cynlluniau cyn i chi gychwyn ar y gwaith. Bydd yn rhaid i ni roi caniatâd ysgrifenedig i chi cyn i chi wneud unrhyw welliannau a bydd rhaid i chi gysylltu â ni er mwyn ymgeisio am y caniatâd hwn. Mae’n bosib y byddwn yn gosod amodau ar unrhyw newidiadau.

Os yw eich cynlluniau’n afresymol, mae’n bosib y bydd yn rhaid i ni eu gwrthod. Byddai hyn yn berthnasol, er enghraifft, os byddai’r newidiadau yr oeddech am eu gwneud yn anaddas ar gyfer trigolion yn y dyfodol neu’n beryg mewn unrhyw ffordd.

Mae rhai pethau ychwanegol pwysig i’w cofio. Os byddwch yn trefnu i’r gwaith gael ei wneud, chi sy’n gyfrifol am sicrhau nad oes unrhyw ddifrod yn cael ei wneud i’ch cartref. Os oes difrod yn cael ei wneud, bydd yn rhaid i chi dalu i’w drwsio, neu dalu i ni wneud hynny drosoch.

Nodyn pwysig: RHAID I WELLIANNAU SY’N EFFEITHIO SYSTEMAU TRYDAN NEU NWY EIDDO GAEL EI WNEUD GAN GREFFTWR YR YDYM NI WEDI EI GYMERADWYO

Last modified on Ebrill 5th, 2021 at 9:08 pm