Ymholi am Waith Atgyweirio

Ymholi am Waith Atgyweirio

Os ydi eich cais am atgyweiriad ddim yn argyfwng mi fyddwn yn ei gyfri fel ‘atgyweiriad arferol’. Mi fyddwn yn cynnig apwyntiad i chi cyn gynted a ffosib sydd yn gyfleus i chi ac ein Adran Cynnal a Chadw Adeiladau. Rydym yn annelu i gwblhau yr atgyweiriadau hyn o fewn 20 diwrnod calendr.

Os ydi eich atgyweiriad yn ddifrifol yna mi fyddwn yn ceisio ei gwblhau ofewn 7 diwrnod calendr.

Gallwch holi am waith atgyweirio mewn sawl ffordd:

 

Ar-lein

Gallwch ofyn am atgyweiriad drwy ddefnyddio ein porth tenantiaid 24/7

Ffoniwch ni

Gallwch hefyd ein ffonio i roi gwybod am waith atgyweirio

Yn bersonol

Gallwch hefyd ymweld ag un o’n swyddfeydd

Beth i'w wneud mewn argyfwng

Gwybodaeth bwysig am beth i’w wneud os bydd nwy yn gollwng ayb

Last modified on Tachwedd 7th, 2017 at 2:21 pm