Beth i'w wneud mewn argyfwng

Beth i’w wneud mewn argyfwng

Gwybodaeth MEWN Argyfwng

Pe bai argyfwng tu allan i oriau gweithio arferol, gallwch ffonio ein rhif  ar 0300 124 0040 os oes perygl uniongyrchol i chi, pobl eraill, neu i’r eiddo.

Os byddwch yn arogli Nwy, ffoniwch Transco ar 0800 111 999

Os na fyddwch yn gallu cael dŵr, neu os yw’r eiddo mewn perygl o lifogydd ffoniwch 0800 052 0130.

Os nad oes gennych Drydan o gwbl ffoniwch 0845 2727999 am gyngor.

 

Last modified on Mehefin 24th, 2019 at 3:18 pm