Beth i'w wneud mewn argyfwng

Beth i’w wneud mewn argyfwng

Rhifau ffôn argyfwng:

Gwasanaethau argyfwng

  • Heddlu, Tan ac Ambiwlans: 999 (Mae’r hwn ar gyfer argyfyngau yn unig, lle mae perygl uniongyrchol i eiddo neu i fywyd . Defnyddiwch hwn yn gyfrifol felly gall rhai mewn wir argyfwng gael trwyodd.)
  • Heddlu Gogledd Cymru galwadau llai pwysig: 101 neu 0300 330 0101  |  Minicom: 01745535612
  • NHS Direct Wales: 0845 46 47

 

Rhifau cyswllt cyngor

  • Argyfyngau allan o oriau (gwasanaethau cyngor): 0300 123 3079
  • Tîm ymateb llifogydd 01492 577999
  • Cynnal a chadw ffyrdd mewn argyfwng: 0300 123 3079

 

Argyfyngau trydan, nwy a dŵr

  • Colli Pwer ac Argyfyngau: 105
  • Rhwydweithiau Ynni SP: 0800 001 5400
  • Argyfyngau Nwy Transco: 0800 111 999
  • Dwr Cymru: 0800 052 0145

 

Cartrefi Conwy – Adroddiadau Atgyweirio Allan o Oriau

Gallwch dal alw ni ar 0300 124 0040 allan o oriau swydda. Peidiwch a defnyddio y rhif hwn os yw perygl uniongyrchol i chi, pobl eraill neu eiddo.

Last modified on Chwefror 12th, 2020 at 3:19 pm