Cymorthfeydd Tai

Cymorthfeydd Tai

Mae ein Cydlynwyr Cymdogaeth yn cynnal Cymorthfeydd Tai ar gyfer ein holl denantiaid.  Y rhain yw eich cyfle chi i alw heibio a siarad gyda ni am eich anghenion tai ayyb.

 

PARC PEULWYS A STAD UCHELDIR (LYNDA JOHNSON)

Bob dydd Mercher 11.00 – 12.00

Canolfan Gymunedol Peulwys

 

DYFFRYN Conwy (EMYR HUGHES)

Bob dydd Mawrth 10.00 – 12.00

Golygfa Gwydyr, Llanrwst

 

Rhodfa Caer, Bae Cinmel (ALEXA BOASE)

Bob yn ail dydd Mawrth 10.00 – 12.00

Tŷ Cymunedol Bae Cinmel

 

Last modified on Ebrill 19th, 2017 at 10:43 am