Arolygon Stad

Arolygon Stad

Gellir gweld y Tîm Cymunedol yn rheolaidd yn cerdded o amgylch ein cymdogaethau i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cynnal yn dda.

Cynhelir arolygon ffurfiol yn chwarterol a bydd tenantiaid a phreswylwyr yn cael eu gwahodd i fynychu ein harolygon.

Rydym hefyd yn cynnal ymweliadau mwy anffurfiol.  Dyma’r cyfle perffaith i chi gyfarfod eich Cydlynydd Cymdogaeth a chydweithwyr eraill o Cartrefi Conwy a thrafod ffyrdd y gallwn wella eich cymdogaeth.

Cysylltwch a ni isod i ddarganfod pryd mae’r ymweliad anffurfiol nesaf.

Fel arall, os hoffech gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw agwedd o’r arolygon neu i roi gwybod i ni am broblem neu ofyn am arolwg yn eich ardal, cysylltwch â’r Tîm Cymdogaeth:

0300 124 0040

Neu llenwch ein ffurflen ar-lein:


Last modified on Chwefror 19th, 2020 at 4:14 pm