Cyllid Cist Gymunedol

Cyllid Cist Gymunedol

Mae prosiect Cist Gymunedol Cartrefi Conwy yn ceisio cefnogi prosiectau bychain fydd yn gwella ansawdd bywyd ein tenantiaid yn eu cymunedau neu lle y mae gennym dai.

Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael i unrhyw grŵp gwirfoddol, cymunedol neu hamdden.

Sylwch* Mae’r gronfa grant hon wedi’i hatal ar hyn o bryd tra ein bod ni yn adolygu’r broses. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth hon cyn gynted â phosib.

Last modified on Mawrth 10th, 2020 at 9:04 am