Ein hawliau a’n cyfrifoldebau fel Landlord a Rhydd-ddeiliad

Mae eich prydles hefyd yn cynnwys nifer o hawliau a chyfrifoldebau y mae’n rhaid i ni eu bodloni.  Y prif rai yw:

  • Cynnal a chadw’r prif adeilad rydych yn byw ynddo, drwy gynnal atgyweiriadau a gwaith mawr.
  • Cynnal archwiliadau risg tân rheolaidd, ac unrhyw wiriadau ac archwiliadau statudol eraill, lle mae ardaloedd cymunedol.
  • I reoli gwasanaethau’r bloc fel cynnal a chadw’r fynedfa, trefnu yswiriant, cynnal a chadw tiroedd, glanhau ac ati.
  • Byddwn yn mynd ati i weithio gyda phrydleswyr a thenantiaid i ddatrys unrhyw broblemau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.
  • Rydym yn gallu ad-dalu cost y taliadau gwasanaeth am atgyweiriadau a chynnal a chadw (mae’r rhain yn cynnwys gwaith atgyweirio o ddydd i ddydd, gwaith cylchol (er enghraifft paentio)), a gwaith mawr fel disodli’r to.
  • Byddwn yn mynd ati i olrhain unrhyw reolau o’r brydles sy’n cael eu torri, ac ôl-ddyledion gyda thaliadau gwasanaeth. Drwy wneud hyn, rydym yn cadw’r costau’n isel i bawb.
  • Byddwn yn rhoi gwybod i chi, ac yn ymgynghori gyda chi, o ran gwaith mawr ac atgyweiriadau mawr
  • Byddwn yn gwrando ar eich safbwyntiau ac yn ymgynghori â chi am ein gwasanaethau, ac unrhyw atgyweiriadau neu waith mawr i’ch bloc.

 

Last modified on Mai 9th, 2017 at 3:55 pm