Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dod mewn sawl ffurf gan gynnwys:

 • Cerbydau wedi eu gadael
 • Anifeiliaid – cŵn ac anifeiliaid anwes eraill nad ydynt dan reolaeth
 • Sŵn
 • Busnesau’n achosi niwsans
 • Gweithgarwch troseddol
 • Anghydfodau ac aflonyddwch domestig
 • Cam-drin domestig
 • Cam-drin cyffuriau / alcohol a delio mewn cyffuriau / ardaloedd cymunedol
 • Tipio anghyfreithlon
 • Graffiti
 • Sbwriel
 • Anghydfodau rhwng cymdogion
 • Sŵn
 • Chwarae mewn ardaloedd anaddas
 • Problemau Parcio a cherbydau
 • Aflonyddwch hiliol, rhywiol, ac o fath arall
 • Cynnal gerddi / ardaloedd cymunedol
 • Defnyddio neu fygwth trais
 • Fandaliaeth a difrod troseddol
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anhrefn pobl ifanc

Gallwch adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn nifer o ffyrdd:

Cwblhau ffurflen wê

Ffoniwch ni: 0300 124 0040

Siaradwch gyda’ch swyddog tai

Ewch i ein swyddfeydd

Heddlu Gogledd Cymru: argyfwng brys 999 – heb fod yn frys 101

Last modified on Ebrill 5th, 2021 at 9:19 pm