Ymddygiad gwrthgymdeithasol – cwestiynau cyffredin

Ymddygiad gwrthgymdeithasol – cwestiynau cyffredin

Pryd allwn ni ymyrryd?

Gallwn ni ymyrryd os yw:

  • Un o’n trigolion yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Un o’n trigolion yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Un o’n trigolion neu ymwelwyr (gan gynnwys plant) ag un o’n eiddo yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rwy’n dioddef o ymddygiad gwrthgymdeithasol, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi’n gwybod pwy sy’n achosi’r broblem ac yn teimlo ei bod yn ddiogel gwneud hynny, ceisiwch siarad gyda nhw, gan y gall hyn ddatrys problemau rhwng cymdogion yn sydyn. Os hoffech gyngor ar sut i drafod problem gyda chymydog cysylltwch â ni

Os ydych eisoes wedi ceisio siarad gyda nhw neu os nad ydych yn teimlo’n ddiogel yn gwneud hynny, neu ddim yn gwybod pwy sy’n achosi’r problem dylech adael i ni wybod am y broblem.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn adrodd am y broblem?

Byddwn yn gofyn cwestiynau er mwyn ein cynorthwyo i gael darlun clir o’r broblem. Rydym yn delio gyda’r achosion mwyaf difrifol yn gyntaf, felly mae’n bwysig rhoi cymaint o fanylion â phosib i ni.

Dylech bob amser gysylltu â’r Heddlu yn gyntaf os ydych wedi eich aflonyddu, wedi’ch bygwth â thrais, os yw rhywun wedi ymosod arnoch neu os oes trosedd arall wedi ei chyflawni.

Bydd yr achos yn cael categori blaenoriaeth o:

1 – Brys

2 – Heb fod yn frys

3 – Digwyddiadau heb fod yn frys / bach / unigol

Bydd pa mor sydyn y gallwch ddisgwyl ymateb gennym ni yn dibynnu ar ddifrifoldeb y digwyddiad.

Bydd Cartrefi Conwy yn derbyn cwynion neu bryderon gan drydydd partïon hefyd lle bo’n addas ac yn defnyddio’r egwyddorion gwarchod data angenrheidiol.

Bydd Cartrefi Conwy hefyd yn ymchwilio i gwynion di enw.

 

Gallwch adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn nifer o ffyrdd:

Cwblhau ffurflen wê

Ffoniwch ni: 0300 124 0040

Siaradwch gyda’ch swyddog tai

Ewch i ein swyddfeydd

Heddlu Gogledd Cymru: argyfwng brys 999 – heb fod yn frys 101

 

Last modified on Ebrill 5th, 2021 at 9:17 pm