Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Rydym yn cymryd pob achos o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol o ddifrif ac yn ceisio gweithio gyda’n trigolion i ddatrys problemau sy’n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, tra’n cynorthwyo a chefnogi’r rhai sy’n profi’r problemau hyn. Mae gennym dîm ymroddedig i ddelio gydag achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Rydym yn gwybod fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gallu achosi pryder gwirioneddol i drigolion, eu teuluoedd a’u cymunedau. Fel eich landlord, byddwn yn cymryd pob adroddiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol o ddifrif ac yn ymdrin â’r rhai sy’n gyfrifol yn effeithiol ac effeithlon.

Ni fyddwn yn dioddef unrhyw achosion o niwsans, ymddygiad gwrthgymdeithasol, aflonyddu hiliol, trosedd casineb, na cham-drin domestig. Edrychwch ar ein canllaw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Os ydych eisiau adrodd am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol defnyddiwch y ffurflen isod neu ffoniwch ni ar 0300 1240040

 

 

  Enw *

  E-bost *

  RHIF FFÔN

  RHIF SYMUDOL

  Y broblem

   

  Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt er mwyn ymateb i’ch ymholiad. Am fwy o wybodaeth am yr hyn a wnawn gyda data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

  Last modified on Ebrill 6th, 2021 at 2:19 pm