Gwobr 'rwy'n cysylltu'

Gwobr ‘rwy’n cysylltu’

Croeso i wobr ‘Rwy’n Cysylltu’

 

Pwrpas raffl ‘Rydw i wedi Cysylltu’ yw annog tenantiaid i ddefnyddio gwasanaeth ar-lein Cartrefi ac optio allan o gopïau papur cyfathrebu rheolaidd fel newyddlenni. Mae meini prawf y raffl wedi’u nodi isod:

 

  • Caiff tenantiaid sydd wedi cofrestru am y tro cyntaf neu sydd wedi mewngofnodi ar www.mycartrefi.org yn ystod y pedair wythnos diwethaf eu cynnwys yn y raffl. Gall tenantiaid ar gyd-denantiaeth gofrestru cyfrif i ddefnyddio Cartrefi a chael cyfle o ennill gwobr.

 

Raffl wobrau fisol.

 

Caiff y raffl ei thynnu yn ystod trydydd wythnos pob mis calendr ar sail cymhwysedd yn y mis blaenorol.

 

Caiff y raffl gyntaf ei thynnu ar 22 Gorffennaf 2017.

 

Cliciwch fan hyn am delerau ac amodau llawn

Last modified on Mehefin 25th, 2019 at 9:41 am