Gwobr 'rwy'n cysylltu'

Gwobr ‘rwy’n cysylltu’

Croeso i wobr ‘Rwy’n Cysylltu’

 

Pwrpas raffl ‘Rydw i wedi Cysylltu’ yw annog tenantiaid i ddefnyddio gwasanaeth ar-lein Cartrefi ac optio allan o gopïau papur cyfathrebu rheolaidd fel newyddlenni. Mae meini prawf y raffl wedi’u nodi isod:

 

  • Caiff tenantiaid sydd wedi cofrestru am y tro cyntaf neu sydd wedi mewngofnodi ar www.mycartrefi.org yn ystod y pedair wythnos diwethaf eu cynnwys yn y raffl. Gall tenantiaid ar gyd-denantiaeth gofrestru cyfrif i ddefnyddio Cartrefi a chael cyfle o ennill gwobr.

 

Raffl wobrau fisol.

 

*Mae’r wobr hwn o dan adolygiad ar hyn o bryd, mi fydd telerau ac amodau newydd yn cael ei ddiweddaru ar y dudalen hwn yn fuan.

Last modified on Awst 27th, 2020 at 2:50 pm