Gwobr ‘rydw i’n falch’

Gwobr ‘rydw i’n falch’

Croeso i’r wobr ‘rydw i’n falch’

Mae’r wobr hon yn agored i bob tenant Cartrefi Conwy sy’n gofalu’n drylwyr am eu cartref.  Mae’n rhaid i bob tenant sy’n rhoi cynnig ar y raffl fod wedi cael ymweliad partner cartref wedi’i gwblhau, a rhaid i’r partner cartref fod yn fodlon bod y tenant yn ateb eu hamodau tenantiaeth yn ymwneud â chyflwr yr eiddo, h.y. Rhaid i’ch cartref fod:

  • Mewn cyflwr da, glân a thaclus
  • Heb unrhyw ddifrod mewnol (heblaw mymryn o draul a gwisgo)
  • Cael gardd sy’n dwt a thaclus
  • Wedi cael gwared ar yr holl sbwriel yn briodol (dim eitemau yn y cartref/gardd)
  • Dim gwastraff anifeiliaid gormodol yn ardaloedd yr ardd
  • Dim sbwriel yn yr ardaloedd cymunedol (os yw’n briodol)
  • Llwybrau, grisiau a phen grisiau’n glir yn yr ardaloedd cymunedol (os yw’n briodol)

Bydd y tenant buddugol yn cael gwybod dim hwyrach nag wythnos ar ôl i’r raffl ddigwydd.

Cliciwch yma am delerau ac amodau llawn

Last modified on Tachwedd 15th, 2017 at 12:46 pm