Gwobr ‘rydw i’n talu’

Gwobr ‘rydw i’n talu’

Croeso i’r wobr ‘rydw i’n talu’

Mae’r wobr hon yn agored i unrhyw denant sy’n talu eu rhent yn brydlon a heb unrhyw ôl-ddyledion.   Mae unrhyw denant sy’n ateb y meini prawf i roi cynnig arni’n cael rhoi eu henwau’n awtomatig i raffl fisol, a bydd enw’n cael ei ddewis ar hap ar y 3ydd dydd Gwener o bob mis.

Mae’n rhaid i bob tenant sy’n rhoi cynnig ar y raffl gael:

  • Cyfrif clir neu ‘rent mewn credyd’ fis cyn y raffl
  • Dim lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn y tair blynedd diwethaf.
  • Y tenant arweiniol yn unig sy’n cael cynnig ar y raffl. Ni fydd unrhyw ddeiliaid yn cael eu hystyried ar gyfer y raffl.

Bydd y tenant buddugol yn cael gwybod dim hwyrach nag wythnos ar ôl i’r raffl ddigwydd.

Os ydych mewn ôl-ddyledion rhent ar hyn o bryd ond yn dymuno gwneud trefniant i glirio’r rhain er mwyn cael rhoi cynnig ar rafflau ‘rydw i’n talu’ yn y dyfodol, gallwch siarad â’n tîm incwm:

Ffôn – 0300 124 0040

Neu gallwch dalu ar-lein yma

E-bost: home.rewards@cartreficonwy.org

Cliciwch yma am delerau ac amodau llawn

Last modified on Tachwedd 15th, 2017 at 3:50 pm