Gwobr ‘rydw i’n cyfranogi’

Gwobr ‘rydw i’n cyfranogi’

Croeso i’r wobr ‘rydw i’n cyfranogi’

Mae’r wobr hon yn agored i bob tenant Cartrefi Conwy sy’n mynd ati i’n helpu i lunio ein gwasanaethau ac yn dweud wrthym sut y gellir gwella pethau. Gallwch gyfranogi mewn sawl ffordd yng Nghartrefi Conwy, fel llenwi arolygon (ar-lein neu dros y ffôn), neu ddod draw i un o’n sesiynau ymgynghori.

Er mwyn cael cynnig ar y raffl hon, rhaid i chi lenwi’r holiadur ymgysylltu ‘Lleisiau yng Nghartrefi’

Unwaith y byddwch wedi llenwi’r holiadur, byddwch yn cael cynnig ar ein raffl bob 3 mis*

* nodwch, os nad ydych wedi mynd ati i gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd ymgysylltu dros gyfnod 12 mis, ni fyddwch yn cael cynnig ar y raffl

Cliciwch yma am delerau ac amodau llawn

Last modified on Tachwedd 15th, 2017 at 3:53 pm