Gwobr ‘rydw i’n cyfranogi’

Gwobr ‘rydw i’n cyfranogi’

Croeso i’r wobr ‘rydw i’n cyfranogi’

Mae’r wobr hon yn agored i bob tenant Cartrefi Conwy sy’n mynd ati i’n helpu i lunio ein gwasanaethau ac yn dweud wrthym sut y gellir gwella pethau. Gallwch gyfranogi mewn sawl ffordd yng Nghartrefi Conwy, fel llenwi arolygon (ar-lein neu dros y ffôn), neu ddod draw i un o’n sesiynau ymgynghori.

Er mwyn cael cynnig ar y raffl hon, rhaid i chi lenwi’r holiadur ymgysylltu ‘Lleisiau yng Nghartrefi’

Unwaith y byddwch wedi llenwi’r holiadur, byddwch yn cael cynnig ar ein raffl bob 3 mis*

* Mae’r wobr hwn ar doriad ar hyn o bryd, am ein bod yn dilyn rheolau y llywodraeth yn gaeth ynglyn ac ein digwyddiadau. Mi fydd diweddariad i ein telerau ac amodau yn cael ei ddiweddaru ar y tudalen hwn yn fuan iawn.

Last modified on Awst 27th, 2020 at 2:53 pm