Talu drwy debyd uniongyrchol

Talu drwy debyd uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i chi dalu eich rhent yw trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Gallwn wneud trefniadau i dynnu’ch rhent o’ch cyfrif banc ar ddyddiad penodol. Gallwn hyd yn oed drefnu iddo gael ei dalu bob wythnos, bob pythefnos, bob mis neu bob pedair wythnos.

Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn hawdd! Cysylltwch â ni ac fe allwn ni drefnu’r debyd uniongyrchol gyda chi.

Os ydych chi’n cael trafferth talu’ch rhent, rhowch wybod i ni – fe allwn ni eich helpu i gael trefn ar bethau.

 

Last modified on Mawrth 29th, 2021 at 7:32 pm