Sud i dalu eich rhent

Sud i dalu eich rhent

Mae yna nifer o ffyrdd hawdd a chyflym i chi dalu’ch rhent gyda Cartrefi Conwy:

 

Debyd uniongyrchol
Debyd uniongyrchol

Debyd Uniongyrchol yw’r ffordd fwyaf syml, diogel a chyfleus o wneud taliadau rhent rheolaidd. Cewch wybod mwy yma.

Ar lein
Ar lein

Gallwch dalu’ch rhent ar lein unrhyw bryd, yn unrhyw le, trwy wefan CartreFi. Cewch wybod mwy yma.

Wyneb yn wyneb
Wyneb yn wyneb

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd y gallwch chi dalu’ch rhent wyneb yn wyneb; naill ai yn ein swyddfeydd neu yn eich swyddfa bost leol. Cewch wybod mwy yma.

Dros y Ffôn
Dros y Ffôn

Gallwch hefyd ein ffonio i dalu’ch rhent.