Esbonio eich cyfriflen rhent

Esbonio eich cyfriflen rhent

Byddwch yn cael eich cyfriflen rhent bob 3 mis.   Diben y gyfriflen yw rhoi gwybod i chi beth yw statws presennol y taliadau rhent (gan gynnwys taliadau gwasanaeth) rydych chi wedi’u gwneud yn ystod y cyfnod hwnnw.

Fodd bynnag, gallwch weld eich cyfriflen rhent unrhyw bryd ar wefan ‘Cartrefi’

Eglurhad o’r termau sy’n cael eu defnyddio yn eich Cyfriflen Rhent Chwarterol:

Nodwch: Os nad oes unrhyw drafodion yn eich cyfrif rhent yn ystod “wythnos peidio casglu rhent”, ni fydd yr wythnos honno’n ymddangos ar eich cyfriflen rhent.

Mae’r llythyr eglurhaol sy’n dod gyda’r gyfriflen yn dangos y cyfnod y mae’r gyfriflen yn ei gynnwys.

Nodwch: Nid llythyr ôl-ddyled yw’r gyfriflen rhent, dim ond dadansoddiad o’r gweithgarwch ar eich cyfrif rhent yn ystod chwarter blaenorol y flwyddyn ariannol; yn hynny o beth, mae’n debyg i gyfriflen banc.

Os byddwch chi’n talu’ch rhent yn fisol drwy archeb sefydlog / debyd uniongyrchol, dylech nodi bod eich taliadau wedi cael eu cyfrifo i adael eich cyfrif rhent yn glir ar ddiwedd y flwyddyn ariannol bresennol ar 2 Ebrill 2017 (hynny yw, os nad ydych chi wedi trefnu i ledaenu ôl-ddyledion heb eu casglu dros gyfnod hirach pan oeddem ni’n cyfrifo eich taliadau archeb sefydlog / debyd uniongyrchol).

Oherwydd bod nifer yr wythnosau y codir rhent arnyn nhw yn amrywio bob mis, bydd rhai wythnosau ar eich cyfriflen rhent yn dangos bod eich cyfrif yn ddyledus ar ddiwedd yr wythnos – peidiwch â phoeni am hyn.

I wneud ymholiadau am eich cyfriflen rhent, cysylltwch a ni ar 0300 124 0040.

 

 

 

Last modified on Ebrill 1st, 2021 at 5:10 pm