Rhentu i Berchnogi - Cymru

Graffig yn dangos meini prawf ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi Cymru

Rhentu i Berchnogi – Cymru

Rhentu i Berchnogi – mae Cymru’n caniatáu i chi lunio cyfandaliad tuag at flaendal wrth i chi rentu’ch cartref. Yna gellir defnyddio’r blaendal yn erbyn prynu’r cartref.

Sut mae’n gweithio:

  • cewch gyfle i brynu’r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch greu cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu’r cartref
    • Byddwch yn talu rhent am y cartref i gychwyn. Gallwch dderbyn 25% o’r rhent a dalwyd dros y cyfnod rydych wedi byw yno, a 50% o’r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os o gwbl) yn y cyfnod rydych wedi byw yno fel blaendal tuag at brynu’r eiddo.
  • eich Rhentu i Berchnogi chi– mae cytundeb Cymru’n para hyd at bum mlynedd, gallwch wneud cais i brynu’ch cartref ar unrhyw adeg rhwng diwedd yr 2il flwyddyn a diwedd y cytundeb.

 

Last modified on Awst 28th, 2020 at 2:53 pm