Datblygiadau Newydd

Mae Cartrefi Conwy wedi ymrwymo i adeiladu 250 o gartrefi fforddiadwy, o ansawdd erbyn 2020.

Gwnaethom ddechrau’r rhaglen ddatblygu uchelgeisiol hon yn 2014 felly beth am gymryd golwg ar y cartrefi rydym wedi eu creu hyd yn hyn

Goetre Uchaf

Dysgwch fwy am ein datblygiad newydd sbon ym Mangor

Maes Glanarfon

Dysgwch am y datblygiad deiliadaeth gymysg hwn yn Llanfairfechan

94 Ffordd Conwy

Dysgwch am ein datblygiad canolradd cyntaf, 94 Ffordd Conwy

Cysgod Y Gogarth

Dysgwch am ein datblygiad modern ar gyfer pobl hŷn, Cysgod y Gogarth

Llwyn Rhianedd

Dysgwch am y datblygiad cyffrous hwn yn Llandudno

Maes Y Waen - Pen Machno

Dysgwch fwy am ein datblygiad sydd wedi ennill gwobr genedlaethol ym Mhen Machno

Maes Y Glyn

Dysgwch am un o’r datblygiadau o fyngalos cyntaf ym Mae Colwyn

Compton House

Dysgwch am y datblygiad cyffrous hwn yn Llanfairfechan

Ty Llwyfen, Bae Colwyn

Amrywiaeth o fflatiau fforddiadwy 1 a 2 wely ym Mae Colwyn

Berth y Glyd

Amrywiaeth o fflatiau fforddiadwy 1 a 2 wely ac tai teuleuol 3 and 4 ystafell yn Hen Golwyn

Ymgynghoriadau datblygiadau newydd

Mae’r adran hon o’r wefan yn cynnwys yr holl wybodaeth yr ydych ei angen o ran datblygiadau sydd ar y gorwel a sut i ddweud eich dweud.

Last modified on Mehefin 25th, 2019 at 12:05 pm