Ein datblygiadau

Mae Cartrefi Conwy wedi ymrwymo i adeiladu 250 o dai fforddiadwy o ansawdd erbyn 2020.

Fe ddechreuon ni’r rhaglen ddatblygu uchelgeisiol hon yn 2014 felly beth am edrych ar y cartrefi rydyn ni wedi’u creu hyd yn hyn:

Ty Llwyfen, Colwyn Bay

Amrywiaeth o fflatiau fforddiadwy 1 a 2 wely ym Mae Colwyn

Berth y Glyd

Amrywiaeth o fflatiau fforddiadwy 1 a 2 wely ym Mae ColwynA ystod o fflatiau 1 a 2 ystafell wely a chartrefi teulu 3 a 4 ystafell wely yn Hen Golwyn

Goetre Uchaf

Darganfyddwch fwy am ein datblygiad newydd sbon ym Mangor

Maes Glanarfon

Darganfyddwch fwy am ein datblygiad yn Llanfairfechan

94 Conway Road

Darganfyddwch am ein datblygiad canolradd cyntaf, 94 Conway Road

Cysgod Y Gogarth

Darganfyddwch am ein datblygiad o'r radd flaenaf ar gyfer pobl hŷn, Cysgod y Gogarth

Llwyn Rhianedd

Darganfyddwch am y datblygiad cyffrous hwn yn Llandudno

Maes Y Waen - Pen Machno

Darganfyddwch fwy am ein datblygiad arobryn cenedlaethol ym Penmachno

Maes Y Glyn

Darganfyddwch am un o'n datblygiadau cyntaf o fyngalos ym Mae Colwyn

Compton House

Darganfyddwch am y datblygiad cyffrous hwn yn Llanfairfechan

Conwy Road

Dewch o hyd i'n mwy am ein datblygiad newydd ar Conwy Road yn West End, Bae Colwyn.

Ymgynghoriadau datblygiadau newydd

Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein datblygiadau sydd ar ddod a sut y gallwch chi ddweud eich dweud.

Last modified on Medi 1st, 2020 at 2:18 pm