Eiddo Ar Gael

Fflatiau 2 ystafell

£475 PCM rentu

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan…

2 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 0 Derbynfa

Fflat 2 ystafell

£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa

Fflat Stiwdio 1 ystafell

££90.08 per week rentu

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 Ystafell wely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa

Ty 2 Ystafell (The Bronte)

£450 PCM rentu

Mae’r cartref 2 ystafell wely hon wedi’i lleoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Mae’r Bronte yn gwneud defnydd da o ofod, gyda’i ddwy ystafell wely yn ei gwneud yn ddelfrydol ar…

2 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

Ty 2 Ystafell (The Elwy)

£480 PCM rentu

Mae gan y cartref syml, dwy ystafell wely, awyrgylch gog, gyfforddus a fydd yn siŵr eich bod chi’n teimlo’n iawn gartref. Mae’r cartref hwn yn mwynhau ardal fwyta byw eang gyda chegin ar wahân a…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa

Ty 3 Ystafell (The Powis, Rhentu i Berchnogi)

£700 PCM rentu

Tŷ tref cyfoes 3 ystafell wely wedi’i leoli ar ddatblygiad dymunol Llys Marl yng Nghyffordd Llandudno. Cegin / ystafell fwyta eang gyda drysau patio yn arwain at yr ardd gefn. (Ar gael Gorffennaf 2019)  …

3 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 2 receptions

Ty 3 Ystafell (The Powys)

£520 PCM sale

Mae’r cartref 3 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd ac wedi’i leoli ar ystâd dymunol Parc Aberkinsey yn Y Rhyl. Mae gan Donwstairs ardal fyw / fwyta hael gyda chegin ar wahān, ynghyd ag…

3 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa

Ty 2 Ystafell (The Oakley)

£450 PCM rentu

Mae’r cartref 2 ystafell wely hon wedi’i lleoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Ar y blaen mae ardal lolfa fawr sy’n arwain i mewn i gegin / ystafell fwyta’r cynllun agored,…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 2 receptions

Ty 3 Ystafell (The Highfield)

£540 PCM rentu

Mae’r cartref 3 ystafell wely hon wedi’i leoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Mae’r cartref teuluol hwn wedi’i orffen ar y llawr gyda ystafell wely meistr mawr, dwy ystafell wely ychwanegol…

3 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 2 receptions

Ty 3 Ystafell (The Stour)

£650 PCM rentu

Mae’r Stour yn gartref ardderchog o ansawdd a chymeriad. Tŷ tair ystafell wely gyda lolfa ar wahân ac ystafell clustiau i lawr y grisiau, mae’n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer bywyd teuluol. Lleolir yr eiddo…

3 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa

Ty 2 Ystafell (The Avon)

£560 PCM rentu

Mae’r Avon yn ddarlun o symlrwydd, gan ddarparu popeth sydd ei angen arnoch mewn cartref dwy ystafell wely, heb wastraffu gofod ar unrhyw beth nad ydych chi’n ei wneud. Ar ben y grisiau fe welwch…

2 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

Ty 2 Ystafell (The Evesham)

£580 PCM rentu

Mae’r tŷ canol-deras 2 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r eiddo yn cynnwys neuadd fynedfa gyda chegin yn arwain, ystafell grog i lawr y grisiau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa

3 Ystafell, Abergele (Rhentu i Berchnogi)

£750 PCM rentu

Tŷ pâr tair llofft hyfryd. Mae’r Banbury yn defnyddio gofod yn dda, gyda thair llofft yn gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, teuluoedd ifanc neu’r rhai hynny sydd yn cymryd y camau cyntaf ar yr…

3 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 2 receptions

Fflatiau 2 Ystafell (DOD YN FUAN)

£475 PCM rentu

Mae’r fflat 2 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae gan y fflat 2 ystafell wely ddwbl (un en-suite) ac ystafell ymolchi teulu. Mae’r gofod…

2 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

Tŷ 3 Ystafell Wely (The Evesham 3)

£620 PCM rentu

Mae’r tŷ canol-teras 3 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r eiddo’n cynnwys neuadd fynedfa gyda chegin yn arwain, ystafell cloddio i lawr y grisiau a…

3 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

TŶ 3 YSTAFELL WELY (YN DOD YN FUAN)

£630 rentu

Mae’r tŷ 3 ystafell wely hwn yng nghanol teras yn newydd sbon ac yn natblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r eiddo’n cynnwys cyntedd mynediad gyda chegin, ystafell gotiau i lawr grisiau a chwpwrdd storio….

3 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

TŶ 3 YSTAFELL WELY (The Broadway)

£650 PCM rentu

Mae’r tŷ 3 ystafell wely hwn ar ben teras yn newydd sbon ac yn natblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r eiddo’n cynnwys cyntedd mynediad gyda chegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr grisiau…

3 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 2 receptions