Eiddo Ar Gael

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

£500 rent

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u dwy ystafell wely yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Meini…

2 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 2 derbynfa

Fflatiau 2 ystafell

£475 PCM rent

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan…

2 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa