Eiddo Ar Gael

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

£500 rent

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u dwy ystafell wely yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Meini…

2 bedrooms 1 bathroom 2 receptions

Ty 3 Ystafell Welu (y Warwick), Abergele (Rhentu i Berchnogi)

£695 rent

Mae’r cartref 3 ystafell wely hwn sydd newydd ei adeiladu ar ddatblygiad dymunol Bron Y Castell yn Abergele. Mae cynllun agored, deniadol drwyddo draw yn creu ymdeimlad o le – mae’r lolfa’n llifo’n ddi-dor i’r…

3 bedrooms 2 bathrooms 2 receptions

Ty 3 Ystafell, Abergele (Rhentu i Berchnogi)

£750 rent

Sunningdale –Mae cynllun agored ar y llawr gwaelod yn creu llif diymdrech o’r gegin, trwy’r ardal fwyta ac i’r lolfa lle mae drysau Ffrengig yn agor allan i’r ardd yn y cefn. Ar y llawr…

3 bedrooms 2 bathrooms 2 receptions

Ty 3 Ystafell yn Rhyl (Rhentu i Berchnogi)

£675 PCM rent

Cartref sengl 3 ystafell wely ydi’r Chester gyda dwy ystafell wely dwbl ac ystafell wely sengl arall. Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, 3 ystafell wely,…

3 bedrooms 2 bathrooms 2 receptions

Fflatiau 2 ystafell wely

£450PCM rent

Dod yn fuan Amrywiaeth o fflatiau 2 ystafell wely yn ardal West End ym Mae Colwyn. Mi fydd rhaid i ymgeiswyr basio parwf meini prawf cymhwyster er mwyn gallu ymgeisio.   Meini Prawf Oedran – rhaid…

2 bedrooms 1 bathroom 1 reception

Fflatiau 1 ystafell wely

£400PCM rent

Dod yn fuan Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely yn ardal West End ym Mae Colwyn. Mi fydd rhaid i ymgeiswyr basio meinti prawf cymhwysterer mwyn gallu ymgeisio.   Meini Prawf Oedran – rhaid…

1 bedroom 1 bathroom 1 reception

Fflatiau 2 ystafell

£475 PCM rent

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan…

2 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

Ty 2 Ystafell (The Elwy)

£480 PCM rent

Mae gan y cartref syml, dwy ystafell wely, awyrgylch gog, gyfforddus a fydd yn siŵr eich bod chi’n teimlo’n iawn gartref. Mae’r cartref hwn yn mwynhau ardal fwyta byw eang gyda chegin ar wahân a…

2 bedrooms 1 bathroom 1 reception

Ty 3 Ystafell (The Powys)

£520 PCM rent

Mae’r cartref 3 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd ac wedi’i leoli ar ystâd dymunol Parc Aberkinsey yn Y Rhyl. Mae gan Donwstairs ardal fyw / fwyta hael gyda chegin ar wahān, ynghyd ag…

3 bedrooms 1 bathroom 1 reception

TŶ 3 YSTAFELL WELY (YN DOD YN FUAN)

£630 rent

Mae’r tŷ 3 ystafell wely hwn yng nghanol teras yn newydd sbon ac yn natblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r eiddo’n cynnwys cyntedd mynediad gyda chegin, ystafell gotiau i lawr grisiau a chwpwrdd storio….

3 bedrooms 2 bathrooms 1 reception