Arwyddion o Cam-drin Domestig

Arwyddion o Cam-drin Domestig

Arwyddion i ofalu amdanynt mewn dioddefwyr cam-drin domestig

Gall dioddefwyr cam-drin yn y cartref ddangos arwyddion o:

 

 • anafiadau corfforol
 • esgusodion am anafiadau yn aml straen, pryder neu iselder ysbryd
 • yn absennol o’r gwaith ac achlysuron cymdeithasol
 • newidiadau personoliaeth – yn neidio neu’n nerfus
 • hunan-barch isel
 • diffyg cyfathrebu annibynnol
 • hunan-fai
 • mwy o ddefnydd o alcohol neu gyffuriau
 • diffyg arian
 • difrod i eiddo

Arwyddion o rhywyn sydd yn cam-drin

Mae pob achos o gam-drin domestig yn wahanol ond mae arwyddion yn awgrymu y gallai rhywun fod yn cam-drin chi, a all gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • ymddygiad rheoli
 • bwlio
 • cael eu gorfodi i weithredu rhywiol
 • gwarthu
 • cwyno a gweiddi yn gyson
 • y bygythiad neu’r defnydd o drais
 • dinistrio eitemau personol
 • gan gyfyngu ar gyswllt â theulu, ffrindiau a chydweithwyr
 • edrych ar eich lleoliad
 • yn eich cyhuddo chi, y dioddefwr, o gyflawni’r camdriniaeth pan fydd y ffordd arall.

Last modified on Ionawr 21st, 2019 at 4:54 pm