Gorchuddio eich traciau ar-lein

Gorchuddio eich traciau ar-lein

Rhybudd: os ydych chi’n poeni am rywun yn gwybod eich bod wedi bod ar y wefan yma, darllenwch yr wybodaeth ddiogelwch ganlynol.

Sut all cam-driniwr ddarganfod eich gweithgareddau ar y rhyngrwyd?

Treuliwch ychydig funudau yn darllen y rhybudd isod a chymryd camau i gynyddu eich diogelwch pan fyddwch chi’n ymweld â’r wefan hon.

Fel rheol, bydd porwyr rhyngrwyd yn cadw gwybodaeth benodol wrth i chi ddefnyddio’r rhyngrwyd. Mae hyn yn cynnwys delweddau o wefannau rydych wedi ymweld â nhw, gwybodaeth rydych wedi ei deipio mewn i beiriannau chwilio a thrywydd (‘hanes’) sydd yn datgelu’r gwefannau rydych wedi eu defnyddio. Defnyddiwch y cyfarwyddiadau isod i leihau’r siawns bod rhywun yn darganfod eich bod wedi ymweld â’r wefan hon.

Os ydych chi’n gwybod pa borwr rydych chi’n ei ddefnyddio, yna ewch i’r cyfarwyddiadau perthnasol isod. Os nad ydych chi’n gwybod am y math o borwr rydych chi’n ei ddefnyddio, cliciwch ar Help yn y bar offer ar frig y sgrin pori. Bydd dewislen yn ymddangos, a bydd y cofnod olaf yn cynnwys y geiriau ‘About Internet Explorer, Mozilla Firefox’, neu rywbeth tebyg. Mae’r cofnod yn cyfeirio at y math o borwr rydych chi’n ei ddefnyddio – yna dylech gyfeirio at y cyfarwyddiadau perthnasol isod.

Pori preifat (private browsing)

Mae gan y prif borwr ddull “pori preifat”, ac unwaith y bydd wedi’i weithredu ni fydd yn storio unrhyw beth am eich gweithgaredd ar eich cyfrifiadur yn y ffenestr bori honno. Ni fydd hyn yn atal gwasanaethau ar-lein rhag gweld beth ydych chi’n ei wneud, ond ni fydd yn gadael unrhyw drywydd o’ch gweithgaredd ar eich cyfrifiadur (dim hanes, dim storfa we nac unrhyw beth arall), felly mae’n gam cyntaf defnyddiol i’w gymryd.

Internet Explorer:  Ewch i Safety – Tools – “InPrivate Browsing”.

Firefox:  Cliciwch ar y botwm ‘Menu’ gyda thair llinell lorweddol – “New Private Window”.

Chrome:  Cliciwch ar y botwm ‘Menu’ gyda thair llinell lorweddol a dewiswch – “New Incognito Window”.

Mae opsiynau tebyg ar gael yn Opera a Safari.

Mae’n syniad hefyd gwirio nad oes unrhyw beth wedi cael ei storio trwy ddilyn y camau isod.

Internet Explorer

Cliciwch ar y ddewislen Tools a dewiswch Internet Options. Ar y dudalen General, o dan Temporary Internet Files, cliciwch ar Delete Cookies, ac yna OK. Cliciwch ar Delete Files, rhowch dic yn y blwch o’r enw Delete all offline content a chliciwch ar OK. O dan History, cliciwch ar Clear History ac yna cliciwch ar OK. Rŵan edrychwch ar frig y ffenestr a chliciwch ar y tab Content, dewiswch AutoComplete ac yna Clear Forms.

Firefox

Cliciwch ar Tools ac yna Options, yna cliciwch ar Privacy. Cliciwch ar y botwm Clear drws nesaf i Cache and Saved Form Information.

Dileu eich hanes pori

Mae porwyr rhyngrwyd hefyd yn cadw cofnod o’r holl wefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Enw hyn yw ‘hanes’. I ddileu hanes ar gyfer Internet Explorer a Firefox, daliwch y fysell Ctrl ar y bysellfwrdd i lawr, yna gwasgwch fysell H (Ctrl, Alt a H ar gyfer Opera). Dewch o hyd i unrhyw gofnodion sydd yn cynnwys www.womensaid.org.uk, cliciwch y botwm dde ar y llygoden a dewiswch Delete.Email

Os bydd cam-driniwr yn anfon negeseuon e-bost sy’n eich bygwth neu’n aflonyddu arnoch chi, gallwch eu hargraffu a’u cadw fel tystiolaeth o’r gamdriniaeth. Bydd unrhyw e-bost rydych wedi’u hanfon o’r blaen yn cael eu storio yn Sent Items. Os wnaethoch chi ddechrau e-bost ond heb ei orffen, fe allai fod yn eich ffolder Drafts. Os byddwch chi’n ateb unrhyw e-bost, mae’n debyg y bydd y neges wreiddiol yng nghorff y neges – argraffwch a dilëwch yr e-bost os nad ydych chi eisiau i rywun weld eich neges wreiddiol.

Pan fyddwch chi’n dileu eitem yn unrhyw raglen e-bost (Outlook Express, Outlook, ac ati) nid yw’n eu dileu go iawn, maent yn cael eu symud i ffolder o’r enw Deleted Items. Mae’n rhaid i chi ddileu’r eitemau yn y ffolder Deleted Items ar wahân. Cliciwch ar fotwm dde eich llygoden o fewn y ffolder Deleted Items i ddileu eitemau unigol.

Bariau Offer

Mae bariau offer megis Google, AOL a Yahoo yn cadw cofnod o’r geiriau rydych wedi’u teipio mewn i flwch chwilio’r bar offer. Er mwyn dileu pob gair rydych wedi’i deipio, byddwch angen gwirio’r cyfarwyddiadau unigol ar gyfer pob math o far offer. Er enghraifft, ar gyfer bar offer Google y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydi clicio ar eicon Google, a dewis “Clear Search History”.

Diogelwch Cyffredinol

Os nad ydych chi’n defnyddio cyfrinair i fewngofnodi i’ch cyfrifiadur, bydd rhywun arall yn gallu gweld eich e-byst a thracio eich defnydd o’r rhyngrwyd. Y ffordd fwyaf diogel i ddod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd fyddai mewn llyfrgell leol, yn nhŷ ffrind, neu yn y gwaith.

Efallai na fydd yr holl wybodaeth uchod yn cuddio eich trywydd yn llwyr. Mae gan sawl math o borwr nodweddion sydd yn arddangos safleoedd yr ymwelwyd â nhw’n ddiweddar. Y ffordd fwyaf diogel i ddod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd fyddai mewn llyfrgell leol, yn nhŷ ffrind, neu yn y gwaith.

Last modified on Mai 9th, 2019 at 3:05 pm