Ceri Twist

Ceri Twist

Ceri Twist

Fy enw i yw Ceri Twist, Rheolwr Byw’n Annibynnol ar gyfer y Gwasanaeth Cydlynwyr Byw’n Annibynnol a Chefnogaeth Tenantiaeth. Rwy’n teimlo’n angerddol dros sicrhau bod gan ein tenantiaid diamddiffyn a hŷn y cyfleoedd gorau i fyw bywydau llawn yn eu cartrefi eu hunain.   Rydym eisiau sicrhau eu bod yn teimlo’n rhan o’r gymuned ac yn gallu cael mynediad at gefnogaeth os oes angen, waeth lle maent yn byw.

Hyrwyddo annibyniaeth, gwella bywydau.

 

Last modified on Ebrill 4th, 2017 at 11:29 am