Chris Bradley

Chris Bradley

Chris Bradley

Rwy’n Gydlynydd Byw’n Annibynnol yn Y Fron ym Mae Colwyn. Rwy’n gweithio gyda phobl hŷn ac unigolion gydag anghenion uchel oherwydd anabledd – rwy’n cefnogi’r tenantiaid hyn i fyw’n annibynnol, yn ddiogel a chyfforddus yn eu cartrefi eu hunain. Rwyf hefyd yn cefnogi sawl tenant yn Kyffin Close.  Rwy’n mwynhau fy ngwaith yn ofnadwy.

Mae fy niddordebau’n cynnwys teithio, darllen a fy nheulu. Rhywbeth nad yw fy nghydweithwyr yn gwybod amdanaf yw fy mod wrth fy modd gyda rasio Speedway, rygbi, reslo a cherddoriaeth ‘house’!

Fy hoff fwyd yw cyrri – Vindaloo yw fy ffefryn.

Last modified on Ebrill 4th, 2017 at 11:59 am