Shona Roberts

Shona Roberts

Shona Roberts

Helo, Shona ‘dw i. Fi yw Uwch Gydlynydd Byw’n Annibynnol ar gyfer Bae Cinmel, Hen Golwyn, Llandrillo yn Rhos, Conwy, Penmaenmawr a Llanfairfechan. Rwyf hefyd yn Gydlynydd Byw’n Annibynnol ar gyfer Y Berllan a Bryn Difyr ym Mhenmaenmawr.

Rwyf wedi gweithio gyda’r tîm am dros 18 mlynedd (ers 1998) ac rwyf wrth fy modd gyda fy swydd gyda Chartrefi Conwy, gan fod pob diwrnod yn wahanol.

Last modified on Ebrill 4th, 2017 at 11:55 am