Ein Pwyllgorau

Ein Pwyllgorau

Bydd rhai pobl a benodir i’r Bwrdd yn gwasanaethu hefyd ar un neu fwy o Bwyllgorau. Yn ogystal, efallai bod aelodau eraill ‘ddim ar y bwrdd’ ar y Pwyllgorau hyn.

 

 

Pwyllgor Grŵp Rheoli Risg ac Archwilio

Gwelwch fwy o wybodaeth fan hyn

Pwyllgor Grŵp Tâl ac Enwebiadau

Gwelwch fwy o wybodaeth fan hyn

Pwyllgor Grŵp Adnoddau a Chyllid Strategol

Gwelwch fwy o wybodaeth fan hyn

Bwrdd Gwasanaethau Tenant

Gwelwch fwy o wybodaeth fan hyn

Last modified on Ebrill 17th, 2019 at 4:22 pm