Bwrdd Gwasanaethau Tenant

Bwrdd Gwasanaethau Tenant

Pwrpas y Bwrdd Gwasanaethau Tenantiaid yw cynghori Bwrdd Cartrefi Conwy yn ei gyfrifoldebau i sicrhau darpariaeth o dai fforddiadwy cynaliadwy a chefnogi gwasanaethau a gwasanaeth cwsmeriaid gwych gan safbwyntiau ac anghenion ein tenantiaid, preswylwyr ac eraill yr ydym yn gweithio gyda hwy. Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Tenant yn ceisio sicrwydd, cynghori ac adrodd i’r Bwrdd Cartrefi Conwy a lle bo’n briodol yn gwneud penderfyniadau ar ran y Bwrdd hwnnw, ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd strategaeth, polisi ac arferion sydd yn berthnasol i’r materion canlynol;

  • Cyflenwad tai, dyraniad a rheoli
  • Ansawdd a safonau Tai
  • Gwasanaeth cwsmeriaid: dewis, safonau a chyfathrebu
  • Diogelu, Iechyd A Diogelwch
  • Ymgysylltu â’r gymuned, datblygu ac adfywio
  • Cost, fforddiadwyedd a gwerth am arian Tai a gwasanaethau perthnasol, gan ddau fusnes a phersbectif defnyddiwr.

Mae’r pobl canlynol wedi ei apwyntio ir pwyllgor hwn

Meet The Team

Bill Hunt - Cadeirydd / Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Jim Illidge - Cadeirydd y Bwrdd Cartrefi Conwy

Bethan Jones - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Tara Bold - Cydweithiwr ir Bwrdd Gwasanaeth Tenant

Trevor Henderson - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Last modified on Awst 26th, 2020 at 7:25 pm