Pwyllgor Grŵp Rheoli Risg ac Archwilio

Pwyllgor Grŵp Rheoli Risg ac Archwilio

Pwrpas y Pwyllgor Grŵp Rheoli Risg ac Archwilio yw cynghori Byrddau Grŵp Cartrefi Conwy (Rhiant-gwmni ac Is-gwmnïau) yn eu cyfrifoldebau o reolaeth ariannol a rheoli risg ar draws strwythur grŵp drwy geisio sicrwydd, adrodd i’r Bwrdd Rhiant-gwmni neu Is-gwmni a lle bo’n briodol, gwneud penderfyniadau ar ran y Byrddau Grŵp, ar gywirdeb ac effeithiolrwydd y materion canlynol;

  • adrodd ariannol
  • rheolaeth fewnol
  • iechyd a diogelwch
  • rheoli risg ac yswiriant
  • cydymffurfiaeth reoleiddiol a chyfreithiol
  • trefniadau llywodraethu

Mae’r pobl canlynol wedi ei apwyntio ir pwyllgor hwn

Meet The Team

Jim Illidge - Cadeirydd / Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Rob Redhead - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Neil Ashbridge - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy ag Creu Menter

Patricia Quiney - Aelod ir Pwyllgor

Last modified on Ebrill 17th, 2019 at 4:29 pm