Pwyllgor Grŵp Sicrwydd ac Archwilio

Pwyllgor Grŵp Sicrwydd ac Archwilio

Pwrpas y Pwyllgor Grŵp Sicrwydd ac Archwilio yw cynghori Byrddau Grŵp Cartrefi Conwy (Rhiant-gwmni ac Is-gwmnïau) yn eu cyfrifoldebau o reolaeth ariannol a rheoli risg ar draws strwythur grŵp drwy geisio sicrwydd, adrodd i’r Bwrdd Rhiant-gwmni neu Is-gwmni a lle bo’n briodol, gwneud penderfyniadau ar ran y Byrddau Grŵp, ar gywirdeb ac effeithiolrwydd y materion canlynol;

  • adrodd ariannol
  • rheolaeth fewnol
  • iechyd a diogelwch
  • rheoli risg ac yswiriant
  • cydymffurfiaeth reoleiddiol a chyfreithiol
  • trefniadau llywodraethu

Mae’r pobl canlynol wedi ei apwyntio ir pwyllgor hwn

Meet The Team

Kath Coughlin - Cadeirydd y bwrdd

Neil Ashbridge - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy ag Creu Menter

Mark Chadwick - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Patricia Quiney - Aelod Comiti

Trevor Henderson - Aelod Comiti

Last modified on Chwefror 10th, 2020 at 3:39 pm