Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

rent

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

Rhyl £675PCM per month

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, ystafell molchi wedi ei deilio ac en-suite. Bydd ceisiadau yn fyw ar wefan Tai Teg yn fuan.

 

  • Gwres canolog nwy
  • Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC
  • Mae’r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau drwyddo draw.
  • Gerddi yn y tu blaen a’r cefn
  • Gyrrwch ffordd ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

 

– Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac yn ennill dros £36, 000 y flwyddyn a pheidio â chael blaendal digonol i’w galluogi i gael mynediad at forgais.

– Byddwch chi’n cael cyfle i brynu’r cartref rydych chi’n ei rentu a gallwch chi godi cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu’r cartref

– Byddwch yn rhentu’r cartref i ddechrau ac yn gallu derbyn 25% o’r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o’r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os o gwbl) yn ystod y cyfnod yr ydych wedi rhentu’r eiddo i’w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu’r eiddo.

– Mae eich cytundeb Rhentu i Berchnogaeth – Cymru yn para hyd at 5 mlynedd, gallwch wneud cais i brynu’ch cartref ar unrhyw adeg rhwng diwedd yr 2il flwyddyn a diwedd y cytundeb.

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)
West End £400 rentu

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 bedroom 1 bathroom 1 reception
Y Powys (Dod yn Fuan)
Rhyl £520 rentu

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn Rhyl, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.  …

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception