Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

rent

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

Rhyl £675PCM per month

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, ystafell molchi wedi ei deilio ac en-suite. Bydd ceisiadau yn fyw ar wefan Tai Teg yn fuan.

 

 • Gwres canolog nwy
 • Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC
 • Mae’r eiddo hwn yn cael ei gynnig gyda charpedi a lloriau drwyddo draw.
 • Gerddi yn y tu blaen a’r cefn
 • Gyrrwch ffordd ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

 

– Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac yn ennill dros £36, 000 y flwyddyn a pheidio â chael blaendal digonol i’w galluogi i gael mynediad at forgais.

– Byddwch chi’n cael cyfle i brynu’r cartref rydych chi’n ei rentu a gallwch chi godi cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu’r cartref

– Byddwch yn rhentu’r cartref i ddechrau ac yn gallu derbyn 25% o’r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o’r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os o gwbl) yn ystod y cyfnod yr ydych wedi rhentu’r eiddo i’w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu’r eiddo.

– Mae eich cytundeb Rhentu i Berchnogaeth – Cymru yn para hyd at 5 mlynedd, gallwch wneud cais i brynu’ch cartref ar unrhyw adeg rhwng diwedd yr 2il flwyddyn a diwedd y cytundeb.

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Property Location

Property Enquiry

  Enw:

  Cyfeiriad ebost:

  Ffôn:

  Ymchwiliad:


  Other Properties

  Y Abersoch (Rhentu i Berchnogi)
  Rhyl £850PCM rentu

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Abersoch yn gartref eang 4 ystafell wely, sy’n berffaith i deuluoedd. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fwyta cegin cynllun agored gydag ystafell amlbwrpas…

  4 bedrooms 2 bathrooms 1 reception
  Y Porthmadog (Rhentu i Berchnogi)
  Rhyl £800PCM rentu

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Porthmadog yn gartref modern 3 ystafell wely sy’n berffaith i deuluoedd gyda lle bwyta cegin cynllun agored gyda chyfleustodau ar wahân, ynghyd â garej….

  3 bedrooms 2 bathrooms 1 reception