Y Powys (Dod yn Fuan)

rent

Y Powys (Dod yn Fuan)

Rhyl £520 per month

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn Rhyl, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.

 

Cymhwyster:

Oedran – rhaid i chi fod dros 18 oed

• Ariannol – Incwm gros blynyddol yr aelwyd rhwng £ 16,000 a £ 45,000
• Incwm – dim ond credyd treth yr ydym yn ei ystyried. Nid ydym yn ystyried buddion fel incwm
• Cyflogaeth – rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan-amser neu amser llawn ond rhaid iddynt wneud hynny
bod ag incwm o £ 16,000 – £ 45,000 gros y flwyddyn) neu os ydych chi’n prynu gydag arbedion
ac ni allant brynu ar y farchnad agored heb gymorth. (Bydd yn rhaid i chi brofi bod gennych chi
incwm tuag at redeg yr eiddo)
• Fforddiadwy – ni allwch fforddio rhentu ar y farchnad agored a / neu brynu eiddo sydd
yn gweddu i’ch anghenion
• Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas
ac nid yw’n diwallu anghenion eich teulu
• Cysylltiad Lleol – bydd gofyn i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych chi
dewis byw e.e. byw, gweithio neu gyda theulu, cysylltiad teuluol agos
• Angen – Cartrefi nad yw eu hincwm yn ddigonol i’w galluogi i brynu neu rentu tŷ addas
cartref ar gyfer eu hanghenion ar y farchnad agored

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Property Location

Property Enquiry

  Enw:

  Cyfeiriad ebost:

  Ffôn:

  Ymchwiliad:


  Other Properties

  Y Abersoch (Rhentu i Berchnogi)
  Rhyl £850PCM rentu

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Abersoch yn gartref eang 4 ystafell wely, sy’n berffaith i deuluoedd. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fwyta cegin cynllun agored gydag ystafell amlbwrpas…

  4 bedrooms 2 bathrooms 1 reception
  Y Porthmadog (Rhentu i Berchnogi)
  Rhyl £800PCM rentu

  Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Porthmadog yn gartref modern 3 ystafell wely sy’n berffaith i deuluoedd gyda lle bwyta cegin cynllun agored gyda chyfleustodau ar wahân, ynghyd â garej….

  3 bedrooms 2 bathrooms 1 reception