Beth ddylwn i ei wneud er mwyn diogelu fy nhŷ tra byddaf ar fy ngwyliau?

Beth ddylwn i ei wneud er mwyn diogelu fy nhŷ tra byddaf ar fy ngwyliau?

Dylech wneud y canlynol cyn gadael eich tŷ yn wag am unrhyw gyfnod o amser:

  • Tynnu eich teledu, cyfrifiadur, tostiwr, popty ac unrhyw offer arall allan o’u socedi er mwyn eu gwarchod rhag ymchwydd pŵer. Hefyd, mae llawer o offer yn defnyddio pŵer hyd yn oed pan fyddant wedi eu troi i ffwrdd.
  • Ynyswch ddŵr ger y prif falf atal. Os yw’n aeaf byddem ni hefyd yn eich cynghori i agor tapiau a fflysio toiled er mwyn sicrhau nad oes dŵr llonydd mewn pibelli, er mwyn eu hatal rhag iddynt rewi neu fyrstio
  • Symudwch ‘oriadau sbâr o lefydd cuddio mewn portsh, garej, sied ayb.
  • Symudwch eitemau drud, fel gemwaith a chyfrifiaduron, allan o olwg os gellir eu gweld drwy’r ffenest
  • Peidiwch â’i gwneud yn hawdd i droseddwyr ar y we! Peidiwch â nodi cynlluniau manwl eich gwyliau ar Twitter a Facebook.

Last modified on Ebrill 7th, 2017 at 2:20 pm