Mae fy mhibelli wedi byrstio / wedi rhewi. Beth ddylwn i ei wneud?

Mae fy mhibelli wedi byrstio / wedi rhewi. Beth ddylwn i ei wneud?

Pibelli wedi rhewi

  • Trowch y dŵr i ffwrdd yn y prif dap stopio.
  • Meiriolwch y pibelli yn ofalus gyda sychwr gwallt neu boteli dŵr poeth.
  • Os yw’r system dŵr poeth wedi rhewi, trowch y gwresogydd dŵr poeth i ffwrdd.

Pibelli wedi byrstio

  • Trowch y dŵr i ffwrdd yn y prif dap stopio.
  • Trowch unrhyw wresogyddion dŵr i ffwrdd.
  • Trowch yr holl dapiau ymlaen er mwyn draenio dŵr o’r system. Gallai hyn gymryd tua 15 munud.
  • Pan fydd y dŵr yn gorffen rhedeg trowch eich holl dapiau i ffwrdd.
  • Os yw gosodiadau trydanol yn gwlychu peidiwch â’u cyffwrdd. Trowch y trydan i ffwrdd yn yr uned drydan neu’r blwch ffiws.

Last modified on Ebrill 11th, 2017 at 2:17 pm