Diogelwch Trydanol

Diogelwch Trydanol

TRYDAN: Pethau i’w Gwneud a Phethau i Beidio

  • Riportiwch unrhyw broblemau i’n tîm Gwasanaeth Cwsmer 0300 124 0040.
  • Caniatáu mynediad i’r eiddo pe bod angen i drydanwr ddod.
  • Gwirio cyflwr plygiau, ceblau a lidiau estyniad yn rheolaidd.
  • Gwirio fod unrhyw addaswr rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel.
  • Dylai gydymffurfio â safonau Prydeinig ac wedi’i raddio’n ddigonol ar gyfer y llwyth sy’n cysylltu iddo.
  • Defnyddio offer yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.

Peidiwch

  • Cyflawni eich gwaith atgyweirio trydanol eich hun.
  • Mynd ag offer symudol ar brif gyflenwad megis setiau radio, gwresogyddion neu sychwyr gwallt i mewn i’r ystafell ymolchi.
  • Defnyddio unrhyw offer trydanol gyda dwylo gwlyb

Last modified on Mai 18th, 2017 at 10:22 am