Gwybodaeth Diogelwch Tân

Gwybodaeth Diogelwch Tân

Rydym am i chi fod yn ddiogel yn eich cartref, a gallwch gymryd rhai camau syml iawn i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch teulu’n aros yn ddiogel.

Larymau Tân

Awgrymiadau a chyngor defnyddiol ar gynnal a chadw eich larymau tân

Coginio

Awgrymiadau a chyngor syml ar goginio’n ddiogel

Diogelwch gyda chanhwyllau

Cyngor defnyddiol ar ddefnyddio canhwyllau'n ddiogel yn eich cartref

Diogelwch barbiciw

Awgrymiadau a chyngor defnyddiol ar aros yn ddiogel yn ystod y tymor barbiciw

Diogelwch blanced drydanol

Dewch i wybod sut i gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio blanced drydanol

Cynlluniau Dianc

Dylai pob aelwyd gael rhyw fath o gynllun dianc ar waith, rhag ofn y bydd y gwaethaf yn digwydd.

Diogelwch tân mewn fflatiau

Gwybodaeth pwysig ynglyn a diogelwch tân o fewn blociau o fflatiau.

Last modified on Mehefin 29th, 2017 at 11:46 am