Storio eich sgwter trydanol

Storio eich sgwter trydanol

STORFA SGWTERI – CYFARWYDDIADAU GWEITHREDU

 1. Datglowch y storfa sgwteri a thynnu’r goriad.
 2. Sicrhewch nad oes pobl yn sefyll o flaen y caead sy’n agor ac yna pwyswch y botwm ‘up’, sydd ar ochr yr uned. Pwyswch y botwm nes bo’r uned wedi agor yn iawn i’r uchder gofynnol.
 3. Datgysylltwch y lid wefru i’ch sgwter neu gadair olwyn.
 4. Sicrhewch nad oes unrhyw gerddwyr gerllaw, baciwch allan o’r storfa sgwteri gyda gofal.
 5. Cadwch eich dwylo a’ch corff i draw o’r caead a sicrhau nad oes neb o flaen yr uned, pwyswch y botwm ‘down’ sydd ar ochr yr uned. Gadewch i’r caead setlo i lawr cyn gollwng y botwm.
 6. Rhowch y goriad i mewn eto a chlowch y storfa sgwteri. Gadewch y storfa sgwteri wedi cau a’i chloi bob amser pan na fyddwch yn ei defnyddio.
 7. Ar ddychwelyd eich sgwter – dilynwch gamau 1 a 2
 8. Gyrrwch i mewn i’r storfa sgwteri i’r safle y dymunwch.
 9. Rhowch y gwefrydd ar gyfer eich sgwter yn y plwg os oes angen.
 10. Cadw eich dwylo a’ch corff draw oddi wrth y caead a sicrhewch nad oes neb o flaen yr uned, dilynwch gamau 5 a 6.
 11. Ni ddylid cadw unrhyw eitemau/ sylweddau fflamadwy yn yr uned. NI DDYLECH DDIFFODD Y GWEFRYDD BATRI I’R UNED STORIO. Ni fydd y caead yn agor os yw’r gwefrydd wedi ei ddiffodd

Last modified on Mai 22nd, 2017 at 4:33 pm