Diogelwch yn eich cartref

Diogelwch yn eich cartref

Rydym yn cymryd iechyd a diogelwch ein tenantiaid yn ddifrifol iawn ac mae’r adran hon o’r wefan yn cynnig rhywfaint o wybodaeth allweddol i’ch cadw’n ddiogel yn eich cartref.

Dilynwch y dolenni isod neu edrychwch ar y ddewislen ar y chwith i wybod mwy:

Diogelwch tân

Cyngor defnyddiol ar atal tân yn eich cartref

Diogelwch nwy

Dewch i wybod mwy am ddiogelwch nwy yn eich cartref

Diogelwch trydanol

Cyngor ac awgrymiadau defnyddiol ar ddiogelwch trydanol yn eich cartref

Storio eich sgwter trydanol

Os ydych yn denant Cartrefi Conwy ac yn defnyddio sgwter symudedd i gael o gwmpas, mae’n bwysig iawn storio’r rhain yn ddiogel. Cewch wybod mwy yma.

Carbon monocsid

Gwybodaeth bwysig am ganfod arwyddion o Garbon Monocsid yn eich cartref

Asbestos

Cyngor ac awgrymiadau defnyddiol ynghylch asbestos

Last modified on Mai 18th, 2017 at 10:55 am