Gweddnewid ein Defnydd o Dechnoleg

Gweddnewid ein Defnydd o Dechnoleg

Byddwn yn ddefnyddio technoleg i alluogi ni i weithio’n ddoethach a gwella’r hyn a wnawn.

 

I wneud hyn byddwn yn canolbwyntio ar:

Technolegau newydd yn ein cartrefi

• Deall manteision technolegau sy’n datblygu, y ‘Rhyngrwyd Pethau’ a dyfeisiadau clyfar ar gyfer ein cartrefi a’n tenantiaid.

Gwneud penderfyniadau seiliedig ar wybodaeth

• Sicrhau bod yr wybodaeth a’r data yr ydym yn eu casglu yn hygyrch, yn ddealladwy ac yn werthfawr er mwyn galluogi gwneud penderfyniadau effeithlon sy’n cael yr effaith gorau.

Atebion systemau a meddalwedd

• Ymchwilio a rhoi atebion meddalwedd newydd ar waith er mwyn galluogi gwasanaeth gwell a mwy effeithlon ar gyfer cydweithwyr a thenantiaid.

Last modified on Chwefror 1st, 2021 at 9:13 am