Gwasanaethau pobl

Gwasanaethau pobl

Ein nod ydi i ddarparu gwasanaethau, profiadau ac cynnyrch cwsmeriaid ardderchog.

Bydd gwasanaeth cwsmeriaid a bodlonrwydd cwsmeriaid yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Gartrefi Conwy, gan weithio’n agos gyda’n cwsmeriaid, byddwn yn defnyddio’r mewnwelediad hwn yn ddoeth i helpu i ddatblygu a darparu gwasanaethau a chefnogaeth, sy’n bodloni anghenion unigol bob cwsmer. Ein nod yw darparu gwasanaethau cwsmeriaid, profiadau a chynhyrchion rhagorol.

Rydym eisiau cyflawni’r canlyniadau canlynol:

  • Mae gwasanaethau’n cael eu cyflawni drwy ‘ddull Safbwynt Cwsmer Sengl’ unedig
  • Mae cwsmeriaid yn cael dewis mewn perthynas â’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, a’r ffordd maent yn cael eu derbyn / darparu.
  • Mae tenantiaethau’n cael eu cynnal

Newidiadau mewn tai ac anghenion gwasanaethau yn cael eu delio’n effeithlon ac effeithiol

 

Last modified on Mehefin 24th, 2019 at 2:37 pm