Creu Cymunedau Cynaliadwy

Creu Cymunedau Cynaliadwy

Bydd ein cartrefi mewn cymunedau y bydd pobl eisiau byw a gweithio ynddynt, heddiw ac yn y dyfodol.

 


I ddarparu hyn byddwn yn canolbwyntio ar:

 

Gweithio ‘gyda’ nid ‘i’ denantiaid.

Dal ati ag ymdriniaeth o gydweithio a ‘hyfforddi’ o ran darparu gwasanaethau a gweithio gyda thenantiaid.

Llais y Tenant.

Gwella’r modd y caiff tenantiaid eu cynnwys mewn gwneud penderfyniadau gan sicrhau bod y safbwyntiau’n gynrychioliadol a bod cysylltiad clir â’n Bwrdd.

Cynaliadwyedd Tenantiaeth.

Darparu ymdriniaeth gadarnhaol a rhagweithiol gyda thenantiaid, gan ganolbwyntio ar ymyraethau cynnar, tenantiaethau newydd llwyddiannus a chymorth wedi’i deilwra’n benodol.

Last modified on Chwefror 1st, 2021 at 9:05 am