Datblygu Gweithlu Arloesol

Datblygu Gweithlu Arloesol

Byddwn yn datblygu diwylliant sy’n rhoi’r hyder i’n cydweithwyr greu syniadau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.

 

I wneud hyn byddwn yn canolbwyntio ar:

 

Gweithio Ystwyth

  • Newid y ffordd yr ydym yn gweithio, er mwyn ychwanegu hyblygrwydd, gwireddu gwelliannau a darparu gwell gwasanaeth.

Rhannu arweinyddiaeth

  • Datblygu cydweithwyr i fod yn arweinwyr yn eu rhinwedd eu hunain, i fod yn gynyddol ddylanwadol ac i gael yr effaith mwyaf.

Gwneud y peth iawn

  • Sicrhau bod cydweithwyr yn teimlo bod ffydd ynddynt a’u bod yn cael eu grymuso i wneud yr hyn y maent yn teimlo sydd yn iawn.

Last modified on Chwefror 1st, 2021 at 9:14 am