Cydweithio a Chreu

Cydweithio a Chreu

Byddwn yn cydweithio gydag eraill ac yn creu cyfleoedd newydd i helpu i symud busnes yn ei flaen.

 

I wneud hyn byddwn yn canolbwyntio ar:

Partneriaethau Cynhyrchiol

  • Datblygu partneriaethau effeithiol a chynhyrchiol a fydd yn effeithio’n gadarnhaol ar ein sefydliad a’n cymunedau.

Creu cyfleoedd newydd am dwf

  • Bod yn agored a chwilio’n rhagweithiol am gyfleoedd incwm a thwf newydd.

Masnacheiddio’r gwasanaethau presennol

  • Archwilio sut y gellid darparu ein gwasanaethau presennol mewn ffyrdd gwahanol neu ar ran sefydliadau eraill, er mwyn darparu ffrwd incwm masnachol.

Last modified on Chwefror 1st, 2021 at 9:10 am