Llywodraethu a gwasanaethau cefnogi

Llywodraethu a gwasanaethau cefnogi

Blue logo saying Governance and Support

Mae sicrhau ein bod yn gweithredu busnes dichonadwy ac yn cael cydnabyddiaeth fel partner y mae pobl yn ymddiried ynddo, ac yn gyflogwr o ddewis, i gyd yn bwysig iawn i Gartrefi Conwy. Rydym eisiau gwneud y gorau o gyfleoedd, drwy weithio’n fwy creadigol gyda phartneriaid y mae pobl yn ymddiried ynddynt, drwy strwythurau masnachol a menter gymdeithasol. Ein nod yw adeiladu ar ein henw de lle mae pobl yn ymddiried ynom, a pharhau i fod y busnes creadigol, effeithiol, effeithlon a llwyddiannus sydd gennym heddiw.

Rydym eisiau cyflawni’r canlyniadau canlynol:

  • Rydym yn hyderus ac yn effeithiol wrth ddefnyddio technoleg ar draws pob maes o’n busnes
  • Mae ein fframwaith perfformiad yn cysylltu’n glir ag amcanion y Cynllun Busnes ar bob lefel o’r busnes
  • Rydym yn cael ein cydnabod fel Partner o Ddewis ag enw da, i allu cyflawni atebon darpariaeth gwasanaeth amgen neu sy’n ddichonadwy ac yn arloesol, lle mae cyfle i dyfu busnes neu rannu amcanion
  • Mae’n hawdd adnabod ein brand(iau) gyda chynigion gwasanaeth wedi’u diffinio’n glir
  • Mae gennym gamau llywodraethu effeithiol yn eu lle i sicrhau ein bod yn bodloni ein nodau a’n hamcanion, y bydd ein gwasanaethau’n gwella, ac y byddwn yn parhau i fod yn ddichonadwy ariannol

Last modified on Awst 28th, 2020 at 1:31 pm